NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

            INTRODUCERE

 

Această notificare privind protecția datelor cu caracter personal are rolul de a enunța rolul și scopul prelucrării datelor cu caracter personal și ce preconizăm să facem cu informațiile dvs. personale atunci când luați contact cu noi sau utilizați unul dintre serviciile noastre.

Vă vom transmite:

 • de ce procesăm informații care conțin date cu caracter personal;
 • ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm;
 • în ce scop prelucrăm aceste informații;
 • dacă există necesitatea furnizării datelor cu caracter personal către terțe persoane;
 • pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal;
 • dacă există și alți destinatari ai informațiilor dvs. personale;
 • dacă intenționăm să transferăm în altă țară informațiile; și
 • indiferent dacă facem decizii automate sau profilări.
 

            DATE DESPRE OPERATOR

 

Alexa Event Education SRL, reprezentată prin Mihărtescu Alexandra Cătălina cu sediul în Str. Fragilor, nr. 10, ap. 6 Sânpetru, Brașov, înscrisă in Registrul Comerțului cu numărul J08/857/2020,CUI RO 42531067 având calitatea de operator de date cu caracter personal.

 

            DE UNDE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Majoritatea informațiilor personale pe care le prelucrăm ne sunt furnizate direct de dvs. pentru unul dintre următoarele motive:

 • Ați solicitat furnizarea de servicii;
 • Ați formulat o solicitare de informații sau o ofertă;
 • Doriți să participați sau ați participat la un eveniment;
 • Vă abonați la e-newsletter-ul nostru;

De asemenea, primim informații personale în mod indirect, în următoarele scenarii:

 • De la angajatorii dumneavoastră;
 • De la persoane care contractează servicii în numele dumneavoastră;

Dacă nu este disproporționat sau prejudiciabil, vă vom contacta pentru a vă informa că vă procesăm informațiile personale.

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal

 • Numele și prenumele;
 • Adresa de e-mail;
 • Numărul de telefon;
 • Comenzile plasate;
 • Instituția;
 • Localitatea unde domiciliați;
 • Contul bancar

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru
 

            DE CE COLECTĂM ACESTE INFORMAȚII?

 

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne furnizați sau să primim din alte surse informații precum:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract;
 • Pentru răspunderea solicitărilor dumneavoastră din formularul de contact;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;
 

             DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ

 

Conform legii privind protecția datelor, aveți drepturi de care trebuie să vă informăm. Drepturile disponibile pentru dvs. depind de motivul nostru pentru prelucrarea informațiilor dvs.

            1.Dreptul dvs. de acces

Aveți dreptul să întrebați dacă prelucrăm informațiilor dvs. personale. Puteți solicita, de asemenea, copii ale informațiilor dvs. personale, verbal sau în scris.

Puteți face o solicitare de acces pentru a afla:

 • ce informații personale deținem despre dumneavoastră;
 • cum folosim datele;
 • către cine divulgăm datele cu caracter personal; și
 • de unde am primit datele.

            2. Dreptul dvs. la rectificare

Aveți dreptul să ne cereți rectificarea informațiilor despre care considerați că sunt inexacte. De asemenea, aveți dreptul să ne solicitați să completăm informațiile despre care considerați că sunt incomplete. Acest drept se aplică întotdeauna.

Puteți contesta exactitatea datelor cu caracter personal deținute de către noi și puteți solicita corectarea sau ștergerea acestora. Dacă datele dvs. sunt incomplete, puteți să ne cereți să le completăm adăugând mai multe detalii.

Pentru a vă exercita dreptul, trebuie să ne informați asupra faptului că contestați exactitatea datelor dvs. și doriți ca acestea să fie corectate. Ar trebui să:

 • precizați clar ceea ce credeți că este inexact sau incomplet;
 • explicați cum ar trebui corectat; și
 • acolo unde este disponibil, furnizați dovezi despre inexactități.

O solicitare poate fi verbală sau în scris. Vă recomandăm să urmați în scris orice solicitare verbală, deoarece acest lucru vă va permite să vă explicați grija, să faceți dovezi și să vă prezentați soluția dorită. De asemenea, va oferi o dovadă clară a acțiunilor dvs. dacă decideți să contestați răspunsul nostru.

            3. Dreptul la ștergere a datelor cu caracter personal

Puteți solicita să ștergem datele dumneavoastră aceste date în anumite circumstanțe. Dreptul se aplică numai în următoarele circumstanțe:

 • Organizația nu mai are nevoie de datele dvs. pentru motivul inițial pentru care au colectate sau utilizate.
 • Inițial ați consimțit ca Organizația să folosească datele dvs., dar v-ați retras consimțământul și nu există alt temei legal.
 • V-ați opus folosirii datelor dvs., iar interesele dvs. le depășesc pe cele ale societății.
 • V-ați opus folosirii datelor dvs. în scopuri de marketing direct.
 • Organizația a colectat sau utilizat datele dvs. în mod ilegal.
 • Organizația are obligația legală de a vă șterge datele.
 • Datele au fost colectate de la un copil pentru un serviciu online.

Organizația poate refuza ștergerea datelor dvs. în următoarele circumstanțe:

 • Când păstrarea datelor dvs. este necesară din motive de libertate de exprimare (aceasta include jurnalismul și scopurile academice, artistice și literare).
 • Atunci când Organizația este obligată din punct de vedere legal să stocheze datele dvs., astfel încât să respecte prevederile legale, conform Legii nr. 16/1996 și nu numai.
 • Atunci când păstrarea datelor dvs. este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
 • Când ștergerea datelor dumneavoastră ar prejudicia cercetarea științifică, istorică sau arhivarea care este în interesul public.

De asemenea, dreptul la ștergere nu se aplică datelor cu caracter special în următoarele circumstanțe:

 • Atunci când stocarea datelor dvs. este necesară din motive de sănătate publică.
 • Când păstrarea datele dvs. este necesară în scopuri de medicină preventivă sau de muncă. Acest lucru se aplică numai în cazul în care datele sunt utilizate de sau sub responsabilitatea unui profesionist care este supus unei obligații legale de secret profesional.

Dacă se aplică o derogare a dreptului de ștergere, Organizația poate refuza în totalitate sau parțial să respecte cererea dvs. Organizația poate, de asemenea, să refuze solicitarea dvs. dacă este, așa cum prevede legea, „formulată în mod vădit nefondat sau excesiv”.

            4. Dreptul dvs. la restricționarea procesării

Puteți limita modul în care Organizația folosește datele dvs. personale dacă sunteți preocupat de acuratețea datelor sau de modul în care acestea sunt utilizate. Acest drept este strâns legat de drepturile dvs. de a contesta exactitatea datelor dvs. și de a vă opune utilizării acestora. Aveți dreptul să ne solicitați să restricționăm procesarea informațiilor dvs. în anumite circumstanțe.

Puteți solicita societății să limiteze temporar utilizarea datelor dvs. atunci când au în vedere:

 • Solicitarea pe care ați depus-o cu privire la acuratețea datelor dvs. sau
 • Ați ridicat o obiecție cu privire la utilizarea datelor dumneavoastră.

De asemenea, puteți solicita unei organizații să limiteze utilizarea datelor dvs. în loc să o șteargă dacă:

 • Organizația a procesat datele în mod ilegal, dar nu doriți ca acestea să fie șterse sau
 • Organizația nu mai are nevoie de datele dvs., ci doriți ca aceasta să le păstreze pentru a crea, exercita sau apăra revendicări legale.

            5. Dreptul dvs. de a vă opune procesării

Aveți dreptul de a vă opune oricând prelucrării (utilizând) datele dvs. personale dacă temeiul care stă la baza prelucrării este interesul legitim. Acest lucru înseamnă că puteți opri sau împiedica Organizația să vă folosească datele. Cu toate acestea, se aplică numai în anumite circumstanțe și este posibil să nu fie nevoie să fie oprită prelucrarea dacă Organizația poate oferi motive puternice și legitime pentru a continua să folosească datele dumneavoastră.

Puteți obiecta la procesare numai atunci când organizația utilizează datele dvs.:

 • pentru o sarcină desfășurată în interes public;
 • pentru interesele lor legitime;
 • pentru cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice; sau
 • în scopuri de marketing direct.

            6. Dreptul dvs. la portabilitatea datelor

Aceasta se aplică numai informațiilor pe care ni le-ați oferit. Aveți dreptul să solicitați să transferăm informațiile pe care ni le-ați furnizat de la o organizație la alta sau să vi le oferim. Dreptul se aplică numai dacă prelucrăm informații bazate pe consimțământul dvs. sau informații despre încheierea unui contract și prelucrarea este automatizată.

Pentru formularea unei cereri, vă rugăm să folosiți formularul pus la dispoziție de către noi pe site. Nu vi se cere să plătiți nicio taxă pentru exercitarea drepturilor dvs atât timp cât cererea dumneavoastră nu este excesivă sau nefondată. Avem o lună pentru a vă răspunde, cu posibilitatea prelungirii acestui termen. Vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail office[at]alexaevent.ro dacă doriți să faceți o solicitare.

 

            TRANSMITERE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

            1.Derulare activități prin persoane împuternicite

Folosim persoane împuternicite care sunt terți care ne furnizează diferite servicii. Avem contracte în vigoare cu aceste persoane împuternicite. Aceasta înseamnă că transmiterea datelor a fost asigurată în baza unor instrucțiuni clare în ceea ce privește datele cu caracter personal.

            2. Terțe părți

În unele circumstanțe suntem obligați legal să împărtășim informații. De exemplu, în temeiul unei hotărâri judecătorești sau în cazul transmiterii informațiilor către ANAF, AJOFM, Ministerul Muncii. În orice scenariu, ne vom asigura că avem o bază legală pe care să împărtășim informațiile și să ne documentăm în luarea deciziilor și să avem o bază legală prin care să putem partaja informațiile.

În cazul în care furnizăm link-uri către site-uri web ale altor organizații, această notificare de confidențialitate nu acoperă modul în care acea organizație prelucrează informații personale. Vă recomandăm să citiți notificările de confidențialitate de pe celelalte site-uri web pe care le vizitați.

 

            ACTIVITĂȚI PRIN CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL

 

            1.      Marketing direct

Vom folosi informațiile dumneavoastră pentru a vă trimite noutăți, doar cu acordul dumneavoastră. Pe site, prelucrarea acestor date se face în baza consimțământului dumneavoastră care va putea fi retras, oricând, fără nicio repercusiune.

            2.      Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor pe site

Scopul implementării celor de mai sus este menținerea și monitorizarea performanței site-ului nostru web și căutarea continuă a îmbunătățirii site-ului și a serviciilor pe care le oferă utilizatorilor noștri. Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este fie articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, de exemplu atunci când vă solicită acordul pentru cookie-urile opționale pe care le utilizăm, fie articolul 6 alineatul (1) litera (f) care permite noi să prelucrăm datele cu caracter personal atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime. De exemplu, pentru a menține integritatea sistemelor noastre IT și continuitatea activității noastre.

Pe măsură ce prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru interesele noastre legitime, după cum am menționat mai sus, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor noastre cu caracter personal. Există motive legitime pentru care vă putem refuza obiecția, care depinde de motivul pentru care o procesăm.

            3.      Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor de identificare la sediul nostru:

La sediul societății noastre se prezintă:

 • clienți;
 • potențiali furnizori și comercianți;
 • cursanți;

Baza legală este cea a temeiului contractual pentru a face o identificare corectă a persoanelor care intră în sediul nostru, conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul UE 2016/679.

Pentru încheierea unui contract de furnizare cursuri trebuie să furnizați:

 • dovada identității dvs. – vom lua copii de pe aceste documente;
 • dovada calificărilor dvs. – vom lua copii de pe aceste documente;
 • adresa dvs. de e-mail;
 • detalii bancare – pentru procesarea plăților salariale;

            4.      Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor în organizarea de evenimente

Scopul nostru pentru colectarea acestor informații este astfel încât să putem facilita evenimentul și să vă oferim un serviciu acceptabil.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR. Atunci când colectăm informații despre cerințele de acces, avem, de asemenea, nevoie de consimțământul dvs.

Dacă doriți să participați la unul dintre evenimentele noastre, vi se va solicita să furnizați informațiile dvs. de contact, inclusiv numele organizației. De asemenea, putem solicita plata dacă există o taxă pentru a participa.

Folosim aceste informații pentru a facilita evenimentul și pentru a vă oferi un serviciu la calități înalte. De asemenea, avem nevoie de aceste informații pentru a vă putea răspunde. Dacă nu aveți succes în asigurarea unui loc, vă vom informa și vom păstra detaliile dvs. pe o listă de rezerve în cazul în care un loc devine disponibil.

Nu distribuim aceste informații într-un mod identificabil cu locul de desfășurare și le ștergem după eveniment, dacă nu v-ați dat acordul pentru a mai fi contactați în acest sens.

Ne bazăm pe acordul dumneavoastră pentru a prelucra datele personale pe care ni le oferiți pentru a facilita evenimentul. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să vă retrageți consimțământul în orice moment. Dacă în orice moment doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail. Dacă faceți acest lucru, vom actualiza înregistrările noastre imediat pentru a reflecta dorințele dvs. Totodată, după ce v-ați înscris la un eveniment plătit, temeiul prelucrării datelor este prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) privind executarea contractului.

            5.      Scopul și baza legală pentru prelucrarea datelor în newsletter

Scopul nostru pentru colectarea informațiilor este să vă putem oferi un serviciu și să vă informăm despre evenimentele viitoare și alte informații.

Baza legală pe care ne bazăm pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR.

Prelucrăm datele dumneavoastră cum ar fi numele și adresa dvs. de e-mail. Folosim adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite e-mailul nostru.

Adunăm statistici în legătură cu deschiderea prin e-mail și clickuri, folosind tehnologii standard ale industriei, inclusiv elemente clare pentru a ne ajuta să monitorizăm și să îmbunătățim newsletter-ul nostru electronic.

Veți primi un e-mail de confirmare odată ce ați trimis datele dvs. și apoi buletinele informative lunar.

Ne bazăm pe acordul dumneavoastră pentru a prelucra datele personale pe care ni le furnizați în scopuri de marketing. Aceasta înseamnă că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul sau de a vă opune oricând prelucrării datelor dvs. personale în acest scop. Dacă în orice moment doriți să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail Dacă faceți acest lucru, vom actualiza înregistrările noastre imediat pentru a reflecta dorințele dvs.

Folosim adresa pentru a livra newsletter-ul electronic. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați anunțul de confidențialitate.

 

            CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

 

Vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioadă cuprinsă între 30 zile și 10 ani în cazul documentelor contabile, conform nomenclatorului arhivistic intern conținând regulile și durata de arhivare pentru fiecare tip de document.

Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii, în România.

 

            SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

 

Dorim să protejăm datele cu caracter personal ale tuturor clienților noști de accesul neautorizat sau ilegal la sistemul informatic, de alterarea integrității datelor informatice, transferul neautorizat de date informatice sau alte fapte incriminate de Codul penal.

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a securității datelor cu caracter personal:

 • Politici și proceduri implementate
 • Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt limitate strict la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile declarate în acest document.
 • Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm la angajații, colaboratorii și alte persoane care nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi.
 • Back-up-uri şi audituri de securitate.
 • Asigurarea exactității datelor dumneavoastră.
 • Anonimizarea și pseudonomizarea datelor, atunci când acest lucru este posibil pentru buna desfășurare a activității noastre.
 • Controlul furnizorilor noștri de servicii.
 •  

            REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare, nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

 

            INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

 

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condițiile actuale, în calitate de utilizator al serviciilor noastre, nu veți face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.